1. BEVEZETŐ

Az Általános szerződési feltételek Gedai Tamás Bence őstermelő 4338292 (a továbbiakban: Pesti Farm) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A webáruházon keresztüli vásárlás szerődéskötésnek minősül. A szerződés nyelve: magyar. A webáruház nyelve: magyar.

A Pesti Farm fenntartja magának a jogot az Általános szerződési feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános szerződési feltételek módosításait kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános szerződési feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Az Általános szerződési feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

2. AZ OLDAL ÜZEMELTETŐJE

Pesti Farm webshop

Név: Gedai Tamás Bence őstermelő 4338292
Székhely: 1048 Budapest, Malomvíz utca 2.
Adószám: 68501439-1-41
E-mail cím: info@pestifarm.hu
Telefonszám: +36 20 356 3818

3. A SZERZŐDÉS ONLINE ÚTON VALÓ MEGKÖTÉSÉNEK LÉPÉSEI

3.1 REGISZTRÁCIÓ

A webáruház kínálatának megtekintése, a vásárlói kosár megtöltése és a vásárlás nem regisztrációhoz kötött. Vevő azonban bármikor, vásárlástól függetlenül vagy egy vásárlás leadásakor is regisztrálhatja magát a webáruházban. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljeskörűen ki kell tölteni.

3.2 VÁSÁRLÁS

Vásárlás megkezdése a Webshop leadás fülön, a “Rendelés leadás” gombra kattintva kezdhető meg. Amikor minden óhajtott terméket kiválasztott a megfelelő mennyiségben. A “megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését és elküldi nekünk igényét.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével és a jelölőnégyzet kiválasztásával kijelenti, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános szerződési feltételek vonatkoznak.

A Pesti Farm a megrendelhető áruk darabszámát korlátozhatja.

Pesti Farm a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Pesti Farmhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Pesti Farm akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Pesti Farm rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során, vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Pesti Farm felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Pesti Farm részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Pesti Farm külön elektronikus levélben igazolja vissza a Vevő felé. A megrendelés Pesti Farm által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Pesti Farm a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja a Vevő részére.

3.3 FIZETÉS

Vevő az összes járulékos költséggel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

3.3.1. BARION

A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, aminek segítségével a Vevő Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro vagy Amex bankkártyával fizethet online áruházunkban, akár regisztráció nélkül is. Lehetősége van Barion egyenlegről is kiegyenlíteni a termék árát. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő email címet. Ha a felhasználónak nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben email cím és jelszó megadásával kezdeményezhető a fizetés.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok webáruházunkhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.3.2. UTÁNVÉTEL

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát Pesti Farm által történő teljesítést követően van lehetősége a személyes átvételekor kifizetni, közvetlenül Pesti Farmnak.

3.3.3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A FIZETÉSI MÓDOKRÓL

Pesti Farm fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A számla minden esetben az áru átadásával egyidejűleg kerül átadásra a Vevő részére.

3.4. SZÁLLÍTÁS

Vevő kizárólag a Magyar Köztársaság területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás Pesti Farm és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

• Személyes átvétel a 1081. Budapest, Kun utca 4a
• Házhozszállítás futár szolgálattal.

A megrendelésed futárszolgálatnak történő átadásáról emailt küldünk, a szállításra pedig 1 napon belül sor kerül.

4. ELÁLLÁS

A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt és a nagykereskedőnek nem minősülő céget elállási jog nem illeti meg.

Fogyasztónak minősülő természetes személyek esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók, mely jogszabály 2. § l) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre. Így az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékek vonatkozásában nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.

A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyéb termék esetében Vevő a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállásra vonatkozó szándékát Vevő köteles emailben, a info@pestifarm.hu email címre bejelenteni.

Vásárlástól való elállás esetén Pesti Farm köteles Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, ideértve a termékek visszajuttatásának költségeit is. A termék kiszállításának és visszajuttatásának a költsége Vevőt terheli. Utánvéttel a Pesti Farm a terméket nem veszi vissza. Amennyiben a termék használt, a Pesti Farm követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését, továbbá követelheti a használat folytán a termékben bekövetkezett értékcsökkenés megtérítését.

Vevő jogvita esetén jogosult az illetékes Békéltető Testülethez fordulni. Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglaltak az irányadók.

5. ADATVÉDELEM

Pesti Farm a regisztráció és/vagy a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

A webshop használata során Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatait Pesti Farm bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át.

Vevő felhatalmazza Pesti Farmt, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például naplófájlok formájában, amelyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), amely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, amelynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

6. SZERZŐI JOG

A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás Pesti Farm írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

7. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

7.2. Pesti Farm FELELŐSSÉGE

Pesti Farm nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Pesti Farm nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Pesti Farm nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Pesti Farm nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

Pesti Farm nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.

A webáruházban található képek, illusztrációk esetében az eltérésekért Pesti Farm felelősséget nem vállal.

Pesti Farm fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Pesti Farm felelősséget nem vállal.

7.3. VEVŐ FELELŐSSÉGE

Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Pesti Farm nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatáva Pesti Farm vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános szerződési feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános szerződési feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

Pesti Farm tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 41
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

Közzétéve: 2020. december 1.